Lawaco Logo

CÔNG TY CP CẤP NƯỚC VÀ VSMT NÔNG THÔN HẬU GIANG

Hân hạnh phục vụ!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng

Lawaco Logo Trang Chủ > Lịch Tạm Ngưng Cấp Nước

Thông báo về việcTạm ngưng cấp nước trên địa bàn thuộc Nhà máy nước Long Mỹ cung cấp

HAW , Ngày 14/11/2023

THÔNG BÁO

V/v Tạm ngưng cấp nước trên địa bàn thuộc

Nhà máy nước Long Mỹ cung cấp

Kính gửi:

 

 

- UBND xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ;

 

- UBND xã Thuận Hòa, huyện Long Mỹ.

 

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang cấp ngày 12 tháng 07 năm 2023, mã số doanh nghiệp: 6300330916.

Công ty Cổ phần Cấp nước và VSMT nông thôn Hậu Giang (Công ty) tiến hành tạm ngưng cấp nước để lắp đặt đường ống mới tránh công trình cao tốc thi công, thời gian và địa điểm cụ thể như sau:

STT

Thời gian

Địa Điểm

1

09:00 – 16:00

Ngày 15/11/2023

- Ấp 1, 2, 3, 4, 5, 7, xã Xà Phiên;

- Ấp 3, 4, xã Thuận Hoà;

Công ty xin thông báo đến UBND các xã hỗ trợ thông báo trên đài truyền thanh đến các cơ quan, tổ chức và hộ dân sử dụng nước trên địa bàn nêu trên được biết để có kế hoạch dự trữ nước. Công ty sẽ cố gắng thực hiện trong thời gian sớm nhất, để cấp nước lại cho người dân sử dụng.

Công ty rất mong UBND các xã phối hợp hỗ trợ./.

 

Đính kèm

66 TB-HAW 23 Th%C3%B4ng b%C3%A1o v%E1%BB%81 vi%E1%BB%87c t%E1%BA%A1m ng%C6%B0ng c%E1%BA%A5p n%C6%B0%E1%BB%9Bc tr%C3%AAn %C4%91%E1%BB%8Ba b%C3%A0n thu%E1%BB%99c Nh%C3%A0 m%C3%A1y n%C6%B0%E1%BB%9Bc Long M%E1%BB%B9 cung c%E1%BA%A5p_0001.pdf Tải xuống
Lượt xem: 245

Quản lý và giám sát

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Khách hàng

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Liên kết website

Lượt truy cập

41595

Thành viên online: 01