Lawaco Logo

CÔNG TY CP CẤP NƯỚC VÀ VSMT NÔNG THÔN HẬU GIANG

Hân hạnh phục vụ!

Báo sự cố cúp nước, báo chỉ số nước: 02933.572019
Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng

Lawaco Logo Trang Chủ > Lịch Tạm Ngưng Cấp Nước

Thông báo về việc cấp nước gián đoạn tại ấp 4, 5 thị trấn Vĩnh Viễn và ấp 6,8,9 xã Vĩnh Viễn A thuộc địa bàn trạm CNTT Vĩnh Viễn cung cấp

HAW , Ngày 09/04/2021

THÔNG BÁO

V/v cấp nước gián đoạn tại ấp 4, 5 thị trấn Vĩnh Viễn và ấp 6,8,9

xã Vĩnh Viễn A thuộc địa bàn trạm CNTT Vĩnh Viễn cung cấp

Kính gửi:

  • UBND thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ;
  • UBND xã Vĩnh Viễn A, huyện Long Mỹ.

Thực hiện theo tinh thần Công văn số 38/BOLDA-GPMB ngày 01 tháng 02 năm 2021 của Ban QLDA ĐTXD công trình Giao thông và Nông nghiệp, về hỗ trợ di dời đường ống nước ảnh hưởng công trình: Đường ô tô và xã Vĩnh Viễn A. Sớm di dời đường ống nằm trong phạm vi thi công trình Đường ô tô về trung tâm xã Vĩnh Viễn A".

Công ty Cổ phần Cấp nước và VSMT nông thôn Hậu Giang (Công ty) tiến hành di dời đường ống nằm trong phạm vi công trình Đường ô tô về trung tâm xã Vĩnh Viễn A, thời gian cụ thể như sau:

Thời gian: Từ 07 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút, từ ngày 02/03/2021 đến ngày 22/03/2021 (Trong trường hợp vướng mặt bằng thi công thời gian thi công có thể kéo dài hơn dự kiến).

Công ty xin thông báo đến UBND thị trấn Vĩnh Viễn và UBND xã Vĩnh Viễn A hỗ trợ thông báo trên đài truyền thanh để các cơ quan, tổ chức và hộ dân sử dụng nước thuộc ấp 4, 5 thị trấn Vĩnh Viễn và ấp 6,8,9 xã Vinh Viễn A được biết để có kế hoạch dự trữ nước sử dụng trong thời gian trên. Công ty sẽ đẩy nhanh tiến độ di đới đường ống dễ sớm cấp nước lại cho người đân. 

Công ty rất mong UBND thị trấn Vĩnh Viễn và UBND xã Vĩnh Viễn A phối hợp hỗ trợ./.

Đính kèm

61 TB-HAW 21.pdf Tải xuống
Lượt xem: 297

Quản lý và giám sát

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Khách hàng

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Liên kết website

Lượt truy cập

7259

Thành viên online: 01