Lawaco Logo

CÔNG TY CP CẤP NƯỚC VÀ VSMT NÔNG THÔN HẬU GIANG

Hân hạnh phục vụ!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng

Lawaco Logo Trang Chủ > Tin tức mới

Thông báo về việc Tạm ngưng cấp nước trên địa bàn thuộc trạm CNTT Phương Phú

HAW , Ngày 01/08/2023

THÔNG BÁO

V/v Tạm ngưng cấp nước trên địa bàn thuộc

trạm CNTT Phương Phú

Kính gửi:

 

 

- UBND xã Phương Phú, huyện Phụng Hiệp;

 

- UBND phường Trà Lồng, thị xã Long Mỹ;

 

- UBND xã Hiệp Hưng, huyện Phụng Hiệp;

 

- UBND thị trấn Búng Tàu, huyện Phụng Hiệp.

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang cấp ngày 12 tháng 07 năm 2023, mã số doanh nghiệp: 6300330916.

Công ty Cổ phần Cấp nước và VSMT nông thôn Hậu Giang (Công ty) tiến hành tạm ngưng cấp nước để Đơn vị thi công sửa chữa, bảo trì trạm, thời gian và địa điểm cụ thể như sau:

Thời gian dự kiến: Từ 09 giờ 00 phút đến 14 giờ 00 phút, ngày 01/8/2023.

Địa bàn cúp nước: Khách hàng đang sử dụng nước thuộc trạm CNTT Phương Phú quản lý.

Công ty xin thông báo đến UBND các xã, phường, thị trấn hỗ trợ thông báo trên đài truyền thanh đến các cơ quan, tổ chức và hộ dân sử dụng nước trên địa bàn nêu trên được biết để có kế hoạch dự trữ nước. Công ty sẽ cố gắng thực hiện trong thời gian sớm nhất, để cấp nước lại cho người dân sử dụng.

Công ty rất mong UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp hỗ trợ./.

Đính kèm

46 TB-HAW 23 th%C3%B4ng b%C3%A1o v%E1%BB%81 vi%E1%BB%87c t%E1%BA%A1m ng%C6%B0ng c%E1%BA%A5p n%C6%B0%E1%BB%9Bc_0001.pdf Tải xuống
Lượt xem: 291

Quản lý và giám sát

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Khách hàng

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Liên kết website

Lượt truy cập

41595

Thành viên online: 01