Lawaco Logo

CÔNG TY CP CẤP NƯỚC VÀ VSMT NÔNG THÔN HẬU GIANG

Hân hạnh phục vụ!

Báo sự cố cúp nước, báo chỉ số nước: 02933.572019
Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng

Lawaco Logo Trang Chủ > Tin tức mới

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VÀ VSMTNT HẬU GIANG TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

HAW , Ngày 26/04/2022

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VÀ VSMTNT HẬU GIANG

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

 

Ngày 26/4/2022 tại Trụ sở văn phòng, Công ty Cổ phần Cấp nước và VSMT nông thôn Hậu Giang đã tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 để tổng kết tình hình sản xuất kinh doanh năm 2021, thảo luận và tiến hành biểu quyết đối với kế hoạch năm 2022 và các nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.

Tham dự Đại hội, về phía khách mời có Bà Nguyễn Thị Kim Loan – Phó Giám đốc Sở Tài chính, cùng đại diện các Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Nội vụ, Sở Lao động, Thương binh và xã hội, Sở Kế hoạch – Đầu tư. Về phía Công ty có Ông Nguyễn Văn Lòng – Chủ tịch HĐQT, Ông Lê Kỳ Hội – thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty, Ông Hà Thanh Phong - thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Giám đốc Công ty, Bà Lý Hạnh Phúc Trưởng Ban Kiểm soát và 25 cổ đông/đại diện cổ đông khác tham dự chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Ông Nguyễn Văn Lòng – Chủ tịch HĐQT Công ty phát biểu khai mạc ĐHĐCĐ

Tại Đại hội, Hội đồng quản trị đã trình ĐHĐCĐ thảo luận và thông qua các báo cáo, tờ trình bao gồm: Quyết định của UBND tỉnh về điều chỉnh tỷ lệ % đại diện phần vốn nhà nước của Người đại diện phần vốn nhà nước của UBND tỉnh tại Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang nhiệm kỳ I (2020 -2025); Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2022; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022; Tờ trình về việc thông qua báo cáo tình hình và kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và phương hướng kế hoạch SXKD năm 2022; Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán; Tờ trình về việc thông qua phương án sản xuất kinh doanh, Kế hoạch tài chính năm 2022; Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; Tờ trình về việc thông qua báo cáo thực hiện Quỹ tiền lương Người quản lý; Tờ trình về việc thông qua báo cáo thực hiện Quỹ tiền lương Người lao động năm 2021 và Kế hoạch dự toán Quỹ tiền lương Người lao động năm 2022; Tờ trình về việc hông qua các chỉ tiêu giám sát để làm căn cứ đánh giá và xếp loại doanh nghiệp năm 2022 của Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang; Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022; Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát và thông qua danh sách đề cử bầu thành viên Ban Kiểm soát. ĐHĐCĐ đã thông qua tất cả các nội dung được trình tại đại hội và thực hiện biểu quyết tán thành kết quả đạt 100 %; trong đó bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 Ông Nguyễn Minh Tân đạt tỷ lệ 100% phiếu biểu quyết.

Ông Nguyễn Văn Lòng trao hoa chúc mừng cho Ông Nguyễn Minh Tân

 

Năm 2021 là một năm nhiều khó khăn, thách thức đối với các doanh nghiệp nói chung và đối với Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang nói riêng khi đại dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp đã tác động nghiêm trọng đến toàn bộ nền kinh tế, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Bên cạnh đó tình hình hạn hán, xâm nhập mặn cũng như ô nhiễm nguồn nước ngày càng gia tăng do biến đổi khí hậu, nước biển dâng và việc xả thải ra môi trường của các cá nhân, tổ chức trong quá trình sinh hoạt và sản xuất diễn ra phức tạp làm cho Công ty gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, nhờ sự chỉ đạo, điều hành kịp thời và sâu sát của Hội đồng quản trị cùng sự cố gắng, đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn của toàn thể người lao động Công ty trong công tác vận hành cấp nước, thực hiện chống thất thoát nước, lắp đặt đồng hồ, ghi thu tiền nước… đã góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty, hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch tài chính đã đề ra.

 

                             Đại biểu khách mời chụp ảnh lưu niệm cùng Ban lãnh đạo Công ty  

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang đã kết thúc trong không khí vui tươi, tin tưởng và hiểu biết, thể hiện niềm tin sâu sắc của các cổ đông vào những chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty tiếp tục đưa Công ty phát triển hơn nữa trong thời gian tới.                     

Đính kèm

Lượt xem: 174

Quản lý và giám sát

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Khách hàng

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Liên kết website

Lượt truy cập

28114

Thành viên online: 01