Lawaco Logo

CÔNG TY CP CẤP NƯỚC VÀ VSMT NÔNG THÔN HẬU GIANG

Hân hạnh phục vụ!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng

Lawaco Logo Trang Chủ > Tin tức mới

Quyết định về việc ban hành Quy định về trình tự thủ tục, lắp đặt, thay, nâng, dời, kiểm tra, tạm ngừng sử dụng đồng hồ đo nước đối với các trạm cấp nước thuộc Công ty Cổ phần Cấp nước và VSMT nông thôn Hậu Giang

HAW , Ngày 11/11/2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy định về trình tự thủ tục, lắp đặt, thay, nâng, dời, kiểm tra, tạm ngừng sử dụng đồng hồ đo nước đối với các trạm cấp nước thuộc Công ty Cổ phần Cấp nước và VSMT nông thôn Hậu Giang

Đính kèm

QUY %C4%90%E1%BB%8ANH C%C3%94NG T%C3%81C %C4%90%E1%BB%92NG H%E1%BB%92.zip Tải xuống
Lượt xem: 228

Quản lý và giám sát

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Khách hàng

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Liên kết website

Lượt truy cập

25173

Thành viên online: 01