Lawaco Logo

CÔNG TY CP CẤP NƯỚC VÀ VSMT NÔNG THÔN HẬU GIANG

Hân hạnh phục vụ!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng

Lawaco Logo Tra Cứu Lịch Sử Dùng Nước


Thông tin tiền nước chưa thanh toán
Tháng Năm Chỉ số cũ Chỉ số mới M3 tiêu thụ Phí BVMT TGTGT Tiền nước Tổng thanh toán (đồng)
Tổng số tiền chưa thanh toán: 0

Danh sách tiền nước của khách hàng qua các kỳ trong năm (12 tháng gần nhất)
Tháng Năm Chỉ số cũ Chỉ số mới M3 tiêu thụ Phí BVMT TGTGT Tiền nước Tổng thanh toán (đồng)

Quản lý và giám sát

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Khách hàng

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Liên kết website

Lượt truy cập

41595

Thành viên online: 01