Lawaco Logo

CÔNG TY CP CẤP NƯỚC VÀ VSMT NÔNG THÔN HẬU GIANG

Hân hạnh phục vụ!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng

HAW Logo Trang Chủ > Tin Tức

Danh sách các trạm có mẫu nước đạt chỉ tiêu xét nghiệm theo QCVN 01:2018/BYT Nhóm A Tháng 5/2024

Danh sách các trạm có mẫu nước đạt chỉ tiêu xét nghiệm theo QCVN 0 ... Xem thêm
Ngày 23/05/2024

Danh sách các trạm có mẫu nước đạt chỉ tiêu xét nghiệm theo QCVN 01:2018/BYT Nhóm A , B Tháng 4/2024

Danh sách các trạm có mẫu nước đạt chỉ tiêu xét nghiệm theo QCVN 0 ... Xem thêm
Ngày 23/05/2024

Nghị quyết HĐQT về việc ngày cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Về việc ngày cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ... Xem thêm
Ngày 15/05/2024

THÔNG BÁO Về việc tạm ngưng cấp nước trên địa bàn thuộc Nhà máy nước Nàng Mau cung cấp

THÔNG BÁO V/v Tạm ngưng cấp nước trên địa bàn thuộc Nhà má ... Xem thêm
Ngày 14/05/2024

THÔNG BÁO về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

THÔNG BÁO Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản  ... Xem thêm
Ngày 09/05/2024

THÔNG BÁO Về việc tạm ngưng cấp nước trên địa bàn thuộc Trạm cấp nước tập trung Phụng Hiệp cung cấp

THÔNG BÁO V/v Tạm ngưng cấp nước trên địa bàn thuộc Trạm cấp nước tập t ... Xem thêm
Ngày 07/05/2024

THÔNG BÁO Về việc tạm ngưng cấp nước trên địa bàn thuộc Trạm cấp nước tập trung Long Thạnh cung cấp

THÔNG BÁO V/v Tạm ngưng cấp nước trên địa bàn thuộc Trạm cấp nước t ... Xem thêm
Ngày 03/05/2024

THÔNG BÁO Về việc tạm ngưng cấp nước trên địa bàn thuộc trạm CNTT Vị Thanh 2 cung cấp

THÔNG BÁO V/v Tạm ngưng cấp nước trên địa bàn thuộc trạm CNTT Vị Thanh ... Xem thêm
Ngày 02/05/2024

Phát động thi đua hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2024

Phát động thi đua hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động ... Xem thêm
Ngày 25/04/2024

Quản lý và giám sát

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Khách hàng

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Liên kết website

Lượt truy cập

41595

Thành viên online: 01