Lawaco Logo

CÔNG TY CP CẤP NƯỚC VÀ VSMT NÔNG THÔN HẬU GIANG

Hân hạnh phục vụ!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng

HAW Logo Trang Chủ > Văn Bản Quy Định > Nghị Quyết

Nghị quyết HĐQT về việc ngày cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Về việc ngày cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ... Xem thêm
Ngày 15/05/2024

Nghị quyết HĐQT về việc ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Về việc ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quy ... Xem thêm
Ngày 04/03/2022

Nghị quyết HĐQT về việc chốt đăng ký ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng lấy &y ... Xem thêm
Ngày 03/12/2021

Quản lý và giám sát

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Khách hàng

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Liên kết website

Lượt truy cập

41595

Thành viên online: 01