Lawaco Logo

CÔNG TY CP CẤP NƯỚC VÀ VSMT NÔNG THÔN HẬU GIANG

Hân hạnh phục vụ!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng

HAW Logo Trang Chủ > Văn Bản Quy Định > ĐHĐCĐ Thường Niên

Tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2024 (bản chính thức sau ĐH) 

Tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2024 (bản chính thức sau ĐH)  ... Xem thêm
Ngày 27/06/2024

Tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2024 (bản chính thức sau ĐH) 

Tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2024 (bản chính thức sau ĐH)  ... Xem thêm
Ngày 27/06/2024

Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2024

Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2024 ... Xem thêm
Ngày 27/06/2024

Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2024

Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2024 ... Xem thêm
Ngày 27/06/2024

Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 ... Xem thêm
Ngày 27/06/2024

Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 ... Xem thêm
Ngày 27/06/2024

Tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2024 (bản chính thức trước đại hội)

Tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2024 (bản chính thức trước đại hội) ... Xem thêm
Ngày 21/06/2024

Tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2024 (bản chính thức trước đại hội)

Tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2024 (bản chính thức trước đại hội) ... Xem thêm
Ngày 21/06/2024

Tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2024 (bản dự thảo)

Tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2024 (bản dự thảo) ... Xem thêm
Ngày 05/06/2024

Tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2024 (bản dự thảo)

Tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2024 (bản dự thảo) ... Xem thêm
Ngày 05/06/2024

Quản lý và giám sát

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Khách hàng

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Liên kết website

Lượt truy cập

41595

Thành viên online: 01