Lawaco Logo

CÔNG TY CP CẤP NƯỚC VÀ VSMT NÔNG THÔN HẬU GIANG

Hân hạnh phục vụ!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng

HAW Logo Trang Chủ > Văn Bản Quy Định > ĐHĐCĐ Bất Thường

Tài liệu ĐHCĐ bất thường năm 2023 (lần thứ I bản chính thức sau ĐH) - ngày 29/6/2023

Tài liệu ĐHCĐ bất thường năm 2023 (lần thứ I bản chính thức sau ĐH) ngày 29 ... Xem thêm
Ngày 29/06/2023

Tài liệu ĐHCĐ bất thường năm 2023 (lần thứ I bản chính thức sau ĐH) - ngày 29/6/2023

Tài liệu ĐHCĐ bất thường năm 2023 (lần thứ I bản chính thức sau ĐH) ngày 29 ... Xem thêm
Ngày 29/06/2023

Tài liệu ĐHCĐ bất thường năm 2023 (lần thứ I bản chính thức sau ĐH) - ngày 29/6/2023

Tài liệu ĐHCĐ bất thường năm 2023 (lần thứ I bản chính thức sau ĐH) ngày 29 ... Xem thêm
Ngày 29/06/2023

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 (Lần thứ I)

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 (Lần thứ I) ... Xem thêm
Ngày 08/06/2023

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 (Lần thứ I)

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 (Lần thứ I) ... Xem thêm
Ngày 08/06/2023

Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường và Tờ trình thống nhất điều chỉnh KHTC năm 2021

Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông bất thường và Tờ trình thống nhất điều ... Xem thêm
Ngày 31/12/2021

Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường và Tờ trình thống nhất điều chỉnh KHTC năm 2021

Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông bất thường và Tờ trình thống nhất điều ... Xem thêm
Ngày 31/12/2021

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN ĐIỀU CHỈNH

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN ĐIỀU CHỈNH ... Xem thêm
Ngày 06/12/2021

Quản lý và giám sát

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Khách hàng

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Liên kết website

Lượt truy cập

41595

Thành viên online: 01