Lawaco Logo

CÔNG TY CP CẤP NƯỚC VÀ VSMT NÔNG THÔN HẬU GIANG

Hân hạnh phục vụ!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng

Lawaco Logo Trang Chủ > Quan Hệ Cổ Đông > ĐHĐCĐ Bất Thường > Thông Báo

Thông báo Ngày giao dịch đầu tiên cổ phần đăng ký giao dịch của trung tâm nước sạch và VSMTNT Hậu Giang

HAW , Ngày 05/04/2021

Thông báo Ngày giao dịch đầu tiên cổ phần đăng ký giao dịch của trung tâm nước sạch và VSMTNT Hậu Giang

Đính kèm

HAW_TB_ngay_GD_dau_tien(1).PDF Tải xuống
Lượt xem: 648

Quản lý và giám sát

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Khách hàng

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Liên kết website

Lượt truy cập

41595

Thành viên online: 01