Lawaco Logo

CÔNG TY CP CẤP NƯỚC VÀ VSMT NÔNG THÔN HẬU GIANG

Hân hạnh phục vụ!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng

Lawaco Logo Trang Chủ > Văn Bản Liên Quan

Thông báo về việc tạm ngưng cấp nước trên địa bàn thuộc trạm CNTT Vị Thanh 2 quản lý

HAW , Ngày 09/06/2022

THÔNG BÁO

Về việc tạm ngưng cấp nước trên địa bàn thuộc trạm CNTT Vị Thanh 2 quản lý

 

                              Kính gửi:

                                             - UBND xã Vị Trung, huyện Vị Thủy;

                                             - UBND xã Vĩnh Trung, huyện Vị Thủy;

                                             - UBND xã Vĩnh Tường, huyện Vị Thủy;

                                             - UBND xã Vị Bình, huyện Vị Thủy;

                                             - UBND xã Vị Thanh, huyện Vị Thủy;

                                             - UBND xã Vị Đông, huyện Vị Thủy;

                                             - UBND TT Bảy Ngàn, huyện Châu Thành A.

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang cấp ngày 01 tháng 07 năm 2020, mã số doanh nghiệp: 6300330916.

Công ty Cổ phần Cấp nước và VSMT nông thôn Hậu Giang (Công ty) tiến hành sửa chữa trang thiết bị tại trạm Cấp nước tập trung Vị Thanh 2, nên quá trình cấp nước bị gián đoạn, thời gian cụ thể như sau:

Thời gian dự kiến: Từ 08 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút, ngày 10/06/2022.

Địa bàn cúp nước: Khách hàng đang sử dụng nước thuộc trạm cấp nước tập trung Vị Thanh 2 cung cấp.

Công ty xin thông báo đến UBND các xã, thị trấn hỗ trợ thông báo trên đài truyền thanh đến các cơ quan, tổ chức và hộ dân sử dụng nước thuộc trạm Cấp nước tập trung Vị Thanh 2 được biết, để có kế hoạch dự trữ nước. Công ty sẽ cố gắng thực hiện trong thời gian sớm nhất, để cấp nước lại cho người dân sử dụng.

Công ty rất mong UBND các xã, thị trấn phối hợp hỗ trợ./.

Đính kèm

42 TB-HAW 2022 Th%C3%B4ng b%C3%A1o v%E1%BB%81 vi%E1%BB%87c t%E1%BA%A1m ng%C6%B0ng c%E1%BA%A5p n%C6%B0%E1%BB%9Bc tr%C3%AAn %C4%91%E1%BB%8Ba b%C3%A0n thu%E1%BB%99c tr%E1%BA%A1m C%E1%BA%A5p n%C6%B0%E1%BB%9Bc t%E1%BA%ADp trung x%C3%A3 V%E1%BB%8B Thanh 2_0001.p Tải xuống
Lượt xem: 741

Quản lý và giám sát

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Khách hàng

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Liên kết website

Lượt truy cập

41595

Thành viên online: 01