Lawaco Logo

CÔNG TY CP CẤP NƯỚC VÀ VSMT NÔNG THÔN HẬU GIANG

Hân hạnh phục vụ!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng

Lawaco Logo Trang Chủ > Văn Bản Liên Quan

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

HAW , Ngày 22/04/2022

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Đính kèm

VAN KIEN %C4%90H%C4%90C%C4%90 2022 - HAW.rar Tải xuống
t%C3%A0i li%E1%BB%87u %C4%90%E1%BA%A1i H%E1%BB%99i %C4%90C%C4%90 2022_0001-compressed.pdf Tải xuống
Lượt xem: 1412

Quản lý và giám sát

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Khách hàng

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Liên kết website

Lượt truy cập

41595

Thành viên online: 01